Chính sách

Điều khoản sử dụng

I. Nguyên tắc chung
            Sàn giao dịch điện tử  next247.vn do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực tuyến iCommerce Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được next247.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử next247.vn và các bên liên quan cung cấp.
 
            Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử next247.vn.
 
            Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử next247.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
 
            Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử next247.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 
            Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử next247.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 
            Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT next247.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT next247.vn.
 
II. Quy định chung
  Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:
 
            Sàn giao dịch TMĐT next247.vn do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực tuyến iCommerce Việt Nam phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: next247.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT next247.vn”).
 
     Định nghĩa chung:
 
     Người bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của next247.vn bao gồm: đăng tin rao vặt trực tuyến, đăng tin giới thiệu sản phẩm.
 
     Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được rao trên next247.vn của người bán. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
 
     Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua.
 
-          Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch next247.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
 
-          Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT next247.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT next247.vn.
 
Khi bạn đăng ký là thành viên của next247.vn, thành viên hiểu rằng:
 
-          Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 
-          Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.
 
-          Thành viên có thể mua hàng từ trang Amazon.com và thuê sàn TMĐT next247.vn vận chuyển về Việt Nam theo bảng giá được công bố trên trang next247.vn , hoặc đăng bán sản phẩm.
 
            Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT next247.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chếcủa Sàn giao dịch next247.vn.