Chính sách

Giải quyết khiếu nại

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại
            NEXT 247 và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website NEXT 247.
 
Ngưởi mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :
 
Văn phòng NEXT 247
 
Địa chỉ: Số 8 - Lê Quang Đạo - Mỹ Đình Hà Nội
 
Hotline: 1900 988 950 - 097 321 9955
 
Email: cs.next247@gmail.com
 
            Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị NEXT 247. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: NEXT 247 sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. NEXT 247 sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên NEXT 247 đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
 
            Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.